Коефициенти за външно налягане при плоски покриви

Таблица 7.2 от БДС EN 1991-1-4

Вид на покриваЗони
FGHI
cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1
Корнизи с остри ръбове-1.8-2.5-1.2-2.0-0.7-1.2+0.2
-0.2
С парапети hp/h=0.025-1.6-2.2-1.1-1.8-0.7-1.2+0.2
-0.2
hp/h=0.05-1.4-2.0-0.9-1.6-0.7-1.2+0.2
-0.2
hp/h=0.10-1.2-1.8-0.8-1.4-0.7-1.2+0.2
-0.2
Заоблени корнизи hp/h=0.05-1.0-1.5-1.2-1.8-0.4+0.2
-0.2
hp/h=0.010-0.7-1.2-0.8-1.4-0.3+0.2
-0.2
hp/h=0.020-0.5-0.8-0.5-0.8-0.3+0.2
-0.2
Мансардни корнизи α=30°-1.0-1.5-1.0-1.5-0.3+0.2
-0.2
α=45°-1.2-1.8-1.3-1.9-0.4+0.2
-0.2
α=60°-1.3-1.9-1.3-1.9-0.5+0.2
-0.2