Коефициенти за външно налягане при двускатни покриви

Таблица 7.4a от БДС EN 1991-1-4

Наклон на ската αЗони при посока на вятъра θ = 0 °
FGHIJ
cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1
-45°-0.6-0.6-0.8-0.7-1.0-1.5
-30°-1.1-2.0-0.8-1.5-0.8-0.6-0.8-1.4
-15°-2.5-2.8-1.3-2.0-0.9-1.2-0.5-0.7-1.2
-5°-2.3-2.5-1.2-2.0-0.8-1.2+0.2
-0.6
+0.2
-0.6
-1.7
+0.0
-2.5
+0.0
-1.2
+0.0
-2.0
+0.0
-0.6
+0.0
-1.2
+0.0
-0.6
-0.6
+0.2
-0.6
15°-0.9
+0.2
-2.0
+0.2
-0.8
+0.2
-1.5
+0.2
-0.3
+0.2
-0.4
+0.0
-1.0
+0.0
-1.5
+0.0
30°-0.5
+0.7
-1.5
+0.7
-0.5
+0.7
-1.5
+0.7
-0.2
+0.4
-0.4
+0.0
-0.5
+0.0
45°-0.0
+0.7
-0.0
+0.7
-0.0
+0.6
-0.2
+0.0
-0.3
+0.0
60°+0.7+0.7+0.7-0.2-0.3
75°+0.8+0.8+0.8-0.2-0.3

Таблица 7.4b от БДС EN 1991-1-4

Наклон на ската αЗони при посока на вятъра θ = 90 °
FGHI
cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1cpe,10cpe,1
-45°-1.4-2.0-1.2-2.0-1.0-1.3-0.9-1.2
-30°-1.5-2.1-1.2-2.0-1.0-1.3-0.9-1.2
-15°-1.9-2.5-1.2-2.0-0.8-1.2-0.8-1.2
-5° -1.8-2.5-1.2-2.0-0.7-1.2-0.6-1.2
-1.6-2.2-1.3-2.0-0.7-1.2-0.6
15° -1.3-2.0-1.3-2.0-0.6-1.2-0.5
30° -1.1-1.5-1.4-2.0-0.8-1.2-0.5
45° -1.1-1.5-1.4-2.0-0.9-1.2-0.5
60° -1.1-1.5-1.2-2.0-0.8-1.0-0.5
75° -1.1-1.5-1.2-2.0-0.8-1.0-0.5