Категории на терена

Съгласно БДС EN 1991-1-4, таблица 4.1.

КатегорияОписание
00Море или крайбрежни местности с изложение към открито море.
1IЕзера или равнинна хоризонтална местност с пренебрежимо малка растителност и без препятствия.
2IIМестност с ниска растителност, например трева, и отделни препятствия (дървета, сгради), които са отдалечени на разстояние най-малко 20 пъти височината на препятствието.
3IIIМестност, която е равномерно покрита с растителност или сгради или с изолирани препятствия, отдалечени най-много 20 пъти височината на препятствието (например села, крайградски зони, гори).
4IVМестност, най-малко 15% от повърхността на която е покрита със сгради, чиято средна височина превишава 15 м.